Texaco_stjarna

Vi säljer Texaco, ett smörjmedel i världsklass!

Vi är Certifierad Återförsäljare till Preem och har tillgång till Texacos stora smörjmedelssortiment som är anpassad för den svenska marknaden. Vi har ett brett sortiment av motorolja, smörjmedel och smörjfetter som passar för lantbruk, skogsbruk, entreprenad, åkeri och industri mfl.

Motorerna blir allt mer högpresterande och miljökraven driver på utvecklingen för att minska utsläppen av kväveoxider, partiklar och kolväten. Därför ökar också kraven på högpresterande motoroljor.

En bra motorolja ska klara allt högre krav på smörjning och motorskydd. Den ska klara tuffa driftsförhållanden och påfrestningar som höga varvtal och temperaturväxlingar. Den ska också tillåta längre bytesintervall och en ökad bränslebesparing. Med rätt motorolja får ditt fordon bättre motoreffekt, sänkt bränsleförbrukning och därmed också bättre driftekonomi.

Inom industrin görs investeringar i moderna och effektiva maskiner. För att säkerställa produktiviteten och en lönsam investering måste utrustningen fungera problemfritt utan avbrott. Att välja rätt smörjmedel har stor betydelse.

Texacos viktiga europeiska forsknings- och utvecklingscenter finns i Belgien. Inga produkter kommer ut på marknaden om de inte uppfyller och helst överträffar motor- och maskintillverkarnas krav och specifikationer. Texacos smörjmedel för den svenska marknaden tillverkas på Scanlube i Göteborg.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor kring produktsortiment eller behöver hjälp med att hitta rätt olja till ditt fordon.

Produktkatalog ››

Mer information och säkerhetsdatablad:

tex_grupp_1210