Diesel MK1

Hos oss kan du köpa Preems miljödiesel enligt svensk miljöklass 1. Det är en köldtålig produkt som fungerar lika bra året runt. Välj mellan ofärgad, traditionell diesel utan tillsatser eller färgad diesel som är lågskattad och bara får användas till stationära dieselmotorer, t.ex. krossverk inom industri och entreprenad.

 

ACP Diesel med eller utan RME

Du kan också köpa Preem ACP Diesel, som är en diesel enligt svensk miljöklass 1 med tillsats av ACP – Active Cleaning Power. Den finns i två utföranden med eller utan RME. En diesel utan RME kallas även blankdiesel och kan vara fördelaktig när produkten ska lagras över en längre period, eftersom egenskaperna hos RME gör den känslig för långvarig lagring.

ACP diesel innehåller aktivt rengörande tillsatser som motverkar skadliga beläggningar och skyddar mot rost i bränslesystemet. Det ger ökad effekt och lägre bränsleförbrukning. Den passar både lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya. Den är också köldtålig och fungerar lika bra året runt.

 

Bensin

Vi säljer Bensin 95- och 98- oktan som innehåller upp till 5% etanol, som är ett förnyelsebart bränsle. Inblandningen av etanol minskar utsläppen av koldioxid och uppfyller kraven för miljöklass 1 enligt svensk standard. 

 

Mer produktinformation och säkerhetsdatablad ››  Diesel      BensinPreem_3D_Cert..-