FÖRKLARING PRODUKTER

Eldningsolja E10
Kallas ibland standardolja och används främst i tankar i uppvärmda utrymmen.

Eldningsolja E32
Kallas ibland standardolja och används i tankar utomhus samt i nergrävda tankar.

Eldningsolja Minima
Ett renare och mer miljövänligt alternativ. Kan användas i både inomhus- och utomhustankar.

Diesel MK1 ofärgad
Traditionell diesel utan tillsatser.

Diesel MK1 färgad
Används främst till stationära motorer, t.ex. krossverk inom industri och entreprenad.

Diesel ACP 5% RME
Innehåller aktivt rengörande tillsatser som motverkar skadliga beläggningar och skyddar mot rost i bränslesystemet. Det ökar effekten i varje tankad droppe och bidrar till mindre utsläpp.

 

LEVERANSVILLKOR

Leveransvolym
För leveranser understigande 1.200 liter debiteras ett lågmängdstillägg på 375 kr.

Leveranstider
Eldningsolja till villor och privatpersoner levereras normalt inom 8 arbetsdagar.

Diesel till företag levereras så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Normal leveranstid 3-5 arbetsdagar.

 

För beställning av övriga produkter kontakta oss. ››