Aspen-logo

Aspen alkylat- / miljöbensin – bättre för människa, maskin och miljö!

 

För dig som använder Aspen alkylatbensin innebär det många fördelar:

Motorn trivs bättre i sällskap med Aspen alkylatbensin. Du får en lättstartad motor och det blir mindre rök, lukt och sot. Du får en bensin som håller kvaliteten längre och framför allt får du en bättre arbetsmiljö när du går bakom tex gräsklipparen. Miljön i stort mår också bättre av alkylat jämfört med vanlig bensin – bättre för människa, maskin och miljö!

Det är skillnad på bensin och bensin! Vanlig bensin som du tankar på bensinstationen är ämnad för bilar och innehåller många farliga ämnen. Aspen alkylatbensin innehåller 99% färre giftiga ämnen jämfört med vanlig bensin.

Rätt bensin till rätt maskin…

Aspen 2 – med 2% helsyntetisk olja

Till alla dina bensindrivna tvåtaktsmotorer ska du använda Aspen 2. Det gäller tex motorsåg, röjsåg och trimmer. Den ryker och luktar betydligt mindre än vanlig bensin, dessutom är den färdigblandad!

Aspen 4

Till dina fyrtaktsmotorer ska du använda Aspen 4. Det gäller tex gräsklippare och jordfräs. Den ryker och luktar betydligt mindre än vanlig bensin. Dessutom hålls motorn renare, vilket ger en effektivare och jämnare drift och en lättstartad maskin!

Tillbehör

Vi säljer också tillbehör som gör att påfyllning och hantering av bränslet blir enklare.

 

Mer information och säkerhetsdatablad: Aspen ››