Yara 107x107Air1

AdBlue används till att minska utsläppen av kväveoxider i fordon som är utrustade med SCR-teknik.

”SCR” är namnet på den efterförbränningsteknik som används i dieselmotorer. Nästan alla stora motortillverkare har valt den här tekniken i syfte att uppnå målen kring utsläpp av kväveoxider. För den här tekniken krävs AdBlue som är en ofarlig substans som är enkel att använda. Produkten är en urealösning med hög renhet som fylls på i den särskilda AdBlue-tanken i ditt fordon. Adblue sprutas in från AdBlue-tanken i avgasröret som sitter innan SCR-katalysatorn men efter förbränningsmotorn. När kväveoxiden från avgasröret reagerar med ammoniaken i katalysatorn omvandlas de skadliga ämnena till ofarligt kväve och vatten, som släpps ut i atmosfären som ånga.

För att det känsliga SCR-systemet ska fungera på rätt sätt krävs AdBlue av hög kvalitet. AdBlue av lägre kvalitet är inte tillräckligt rena och kan därför skada katalysatorn och leda till kostsamma reparationer som inte täcks av garantin.

Air1 är en av marknadens ledande AdBlue-produkter. Det är en ren och tillförlitlig produkt som alltid levereras i engångsemballage för att säkerställa kvaliteten. Du kan välja mellan flera olika system för påfyllning och lagring – allt från 10-litersdunkar till minibulkanläggningar.

Mer information och säkerhetsdatablad: Yara (Air1) ››

 

                      stacks_image_113

 

Caddy AdBlue

AdBlue tanken som effektiviserar hanteringen. En praktisk lösning för påfyllning av fordon med SCR-katalysator-system.

Urealösning är inte klassat som farligt gods, så inget ADR godkännande krävs.

Kontakta oss, så berättar vi mer!